1975: Groothandelscentrum Feyen BV

In 1971 komt Jacob te overlijden aan longkanker. Vlak voor zijn overlijden worden er wijzigingen doorgevoerd in de structuur van het bedrijf. De vennootschap wordt ontbonden door uittreding van vennoot Klaas en de vrouw van Jacob, Tity Feijen – de Boer, zet het bedrijf voort als eenmanszaak. Tity, een zus van de oprichters van De Boer supermarkten, laat zoon Jan (21), die al werkzaam was in het bedrijf omdat hij al een jong gezin te onderhouden had, de dagelijkse gang van zaken regelen. Het bedrijf was destijds in deplorabele staat. Als echte familieman had Bruin jarenlang de hele familie Feijen ondersteunt met middelen uit het bedrijf. En wat er nog van het bedrijf over was, daar kon Jan weinig fout in doen. Dit werd gezien als goede oplossing voor Jan, maar ook voor zijn moeder Tity en voor Bruin en Cornelia, die nog steeds leefden van de inkomsten uit het bedrijf.

Pand Krimweg 20

Onder Jan wordt de naam gewijzigd in Groothandelscentrum Feyen BV en worden de handelsactiviteiten uitgebreid met gedistilleerd, tabak en non food. De eenmanszaak wordt in 1975 door Tity ingebracht in een besloten vennootschap en Jan verkrijgt de meerderheid van de aandelen. Jan vormt samen met zijn moeder het bestuur, onder toezicht en akkoordbevinding bij bestuursbesluiten door een raad van Commissarissen. Deze bestaat onder andere bestaande uit een broer van Tity, en later ook Tity zelf. Waar begin jaren ‘70 de klanten in de regio werden bezocht om orders te noteren, welke dan later bezorgt werden, veranderd het bedrijf eind jaren ‘70 naar een ‘cash and carry’ afhaal groothandel met een breed assortiment aan detailhandelsgoederen en een slijterij.

Ook wordt er begonnen met het inpakken en aanbieden van kerstpakketten, iets waar steeds meer vraag naar komt aan het einde van het jaar. Echter het aantal klanten loopt steeds verder terug doordat de zelfstandige detailhandel wordt opgeslokt door de steeds verder groeiende (supermarkt) ketens zoals Jan de Boer en Albert Heijn. Rond die tijd zijn er in de regio meerdere detailgroothandels zoals Feyen. Met een teruglopende afzetmarkt is de concurrentiestrijd heftig. Het geluk wil dat deze concurrenten net iets eerder
omvallen dan Feyen, waardoor het bedrijf deze zware crisis weet te overleven. Het geluk werd echter ook afgedwongen doordat Jan afname creëerde door de exploitatie van campingwinkels in de regio op zich te nemen.