Duurzaam & betrokken

Al 5 generaties

Al 5 generaties lang hecht de groothandel Feyen veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het voeren van een duurzaam beleid, want we zijn er ook voor de generaties na ons. We leveren graag diensten en producten, waar iedereen beter van wordt.

Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat we ons inzetten om onze prestaties te verbeteren in gebieden waar we milieu-impact of sociale impact hebben. We zijn continu in ontwikkeling, gebruikmakend van nieuwe technologieën en beschikbare kennis. Samen met onze medewerkers, (keten)partners en klanten willen we met sociaal ondernemerschap innovatieve en werkbare oplossingen bieden om de circulariteit te vergroten.

Circulair programma

Reclycing in vele opzichten

Drents Bakkie

Feyen heeft een Circulair programma ontwikkeld waaronder allerlei onderdelen vallen. Jaarlijks proberen wij hierin verder door te groeien en uit te breiden.

Droesrecycling

Koffiedroes is een 100% organische reststroom van gemalen koffiebonen en een deel water. Net als de ophaalservice van de bekers, nemen wij gelijktijdig de droes mee retour in een speciale ‘koffiedroeston’. De door ons opgehaalde koffiedroes wordt naar Drents Bakkie gebracht en daar gereed gemaakt voor hergebruik door het eerst te composteren en daarna klaar te maken voor verkoop als bodemverrijker.

Koffiedroeston
Bekerrecycling

Bekerrecycling

Vanaf juli 2021 worden er geen wegwerpplastics verhandeld en is de conversie van plastic naar kartonnen en bio bekers afgerond.  De kartonnen en bio-bekers worden door ons apart ingezameld door middel van bekerverzamelbakken, waarin de bekers worden gestapeld (dit beperkt het afval volume in vergelijking me gewone afvalbakken). De bekers worden daarna door afvalrecycler Renewi verwerkt en de papier- en kartonvezels worden gebruikt als grondstof voor dozen, kranten of tissues.  

Bekerrecycling

Vanaf juli 2021 worden er geen wegwerpplastics verhandeld en is de conversie van plastic naar kartonnen en bio bekers afgerond.  De kartonnen en bio-bekers worden door ons apart ingezameld door middel van bekerverzamelbakken, waarin de bekers worden gestapeld (dit beperkt het afval volume in vergelijking me gewone afvalbakken). De bekers worden daarna door afvalrecycler Renewi verwerkt en de papier- en kartonvezels worden gebruikt als grondstof voor dozen, kranten of tissues.  

Bekerrecycling

Circulariteit machines

Retourgenomen koffiemachines krijgen bij ons een ‘tweede leven’ na reiniging, onderhoud en vervanging van onderdelen. Hiermee verlengen we de economische en technische levensduur, zonder verlies van kwaliteit en service op de machines.  Vandaar dat wij ook op de ‘tweede leven’ machines garantie geven. Van de machines die niet op nieuw in te zetten zijn, wordt eerst gekeken naar de bruikbaarheid van onderdelen voor de ‘tweede leven’ machines. Het restant wordt gesorteerd en verwerkt door het recycle bedrijf. Het basisbestand van machines is voornamelijk ijzer en roestvrijstaal, duurzaam en 100% recyclebaar. 

Reductie CO2 footprint inkoop koffiemachines

Import van een koffiemachine vergroot de Co2 footprint per machine. Wij kopen zoveel mogelijk regionaal of nationaal. Animo uit Assen en Bravilor uit Heerhugowaard onderscheiden zich op duurzaamheid, kwaliteit en circulariteit en zijn onafhankelijke regionale/nationale koffiemachine fabrikanten. De afgelopen 5 jaar zijn we van 15% naar 80% regionale/nationale inkopen gegaan van koffiemachines. Eind 2022 zal 95% van onze ingekochte machines binnen Nederland worden gefabriceerd. 

Duurzaam & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gezondheid & samenleving

Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat we ons inzetten om onze prestaties te verbeteren in gebieden waar we milieu-impact of sociale impact hebben. We zijn continu in ontwikkeling, gebruikmakend van nieuwe technologieën en beschikbare kennis. Samen met onze (keten)partners en klanten willen we innovatieve werkbare oplossingen bieden om de circulariteit te vergroten. Innovaties op gebied van duurzaamheid blijven doorgaan, ook tijdens de contractperiode. In elk kwartaalgesprek staat daarom duurzaamheid op de agenda.
Eventuele keuzes die we bij aanvang van een contract maken, kunnen tijdens de contractperiode achterhaald worden door nieuwe ontwikkelingen! Wij bieden de mogelijkheid om tijdens de contractperiode mee te bewegen met deze ontwikkelingen, zodat op gebied van duurzaamheid u vooroploopt.

‘Bakkie’ duurzame koffie voor en door iedereen

We participeren in ‘Bakkie’ uit Emmen voor klantspecifieke private label koffie. ‘Bakkie’ is een sociale, circulaire koffiebrander. De koffie die gebrand wordt staat voor ambachtelijk gebrande koffie volgens met een positief constructieve maatschappelijke impact. Deze koffie leveren we onder ons eigen koffielabel 1899 of onder een eigen label van de klant. Met het branden en verpakken van koffie worden leerwerkplekken, ontwikkelplekken en betaalde banen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt gecreëerd.

Droesrecycling inforgraphic

Een structureel lagere milieu impact wordt gerealiseerd door circulariteit door middel van het gebruik van 100% afbreekbare en/of recyclebare verpakkingsmaterialen en grondstoffen en door droesrecycling. Dit is volgens het ‘reduce, re-use en recycle principe’.

De droesrecycling levert ook weer werk op voor mensen met een kwetsbare positie tot de arbeidsmarkt.  ‘Bakkie’ is een ontwikkelplek met als grondslag een sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen, binnen een veilige omgeving. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt professioneel en persoonlijk in bloei laten komen, ongeacht hun achtergrond. Bij Toolbox komen technische, creatieve en gemotiveerde mensen samen om te maken, ontdekken, groeien, samenwerken, socialiseren, leren, innoveren en ondernemen.

Drents Bakkie

Gelijke kansen voor medewerkers

Wij geloven in gelijke rechten, kansen en mogelijkheden voor eenieder die een bijdrage wil en kan leveren in de maatschappij. Wij nemen actief mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst. Bijvoorbeeld ouderewerknemers (56 jaar en ouder), werknemers uit de doelgroep vanuit de banen afspraak banen, scholingsbelemmerden of arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst of nieuw in dienst komen. 

We leiden scholingsbelemmerden (politieke vluchtelingen met een verblijfsstatus) en oudere werknemers op tot full service operator. Mensen met een Wajong uitkering komen in samenwerking met de gemeente in een vast dienstverband als magazijnmedewerker of als medewerker technische dienst. 

Als erkend leerbedrijf volgen MBOleerlingen die een BBLopleiding volgen het praktijkgedeelte van hun opleiding bij ons. Ook faciliteren en begeleiden we het praktijkgedeelte voor studenten aan MBO en HBO opleidingen. 

Onze groei naar sociaal ondernemerschap erkend met een PSO-certificering

Wij hebben Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gekomen dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Machines

A+ energielabel op koffiemachines

Slimme energiezuinige koffiemachines met A+ energielabel? Dat kan. Al onze machines beschikken over onderstaande opties: 

Uitgerust met een timer, de machine staat alleen ingeschakeld tijdens werkuren;
✔ Voorzien van LED verlichting;
✔ Boiler isolatie, die de warmte vasthoudt;
✔ Automatisch terugschakelen naar energiezuinige Eco-modus bij tijdelijk geen gebruik. 

Onderhoud automaten

Door zelf onderhoud en beheer op de door ons verkocht en verhuurde koffiemachines te doen, verlengen we de economische levensduur van de machines. Dit leidt tot een lagere afvalstroom en kostenbesparingen. 

Dit doen we door preventief onderhoud, waterfilters te gebruiken, duidelijke uitleg over dagelijks gebruik en periodieke reiniging te gevenOf deze periodieke reiniging zelf voor de klant uit te voeren middels 1 van onze servicepakketten.

Certificering & ingrediënten

Certificering

We hebben een 9001 vergelijkbaar eigen “code of conduct” certificering. Productcertificering voor o.a.:

✔ Fairtrade
✔ UTZ Certified
✔ Biologisch
✔ SKAL certificering
✔ FA 

  UTZ & Fairtrade International

  Wij gebruiken en verhandelen dubbel gecertificeerde koffie, thee en cacao. Deze producten hebben een keurmerk (UTZ CertifiedFairtrade) én zijn biologisch geteeld. UTZ en Fairtrade zijn keurmerken voor koffie (en andere producten) die afkomstig zijn van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders. De keurmerken helpen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.  

   EU Biologisch

   Het Europees Keurmerk voor biologische producten wordt beheerd door de Europese Unie (EU). Het staat voor de wettelijke eisen die aan biologische productie worden gesteld. 

   Skal

   Wij hebben voor het verhandelen van biologische producten een Skalcertificering Deze is verplicht om de kwaliteit in de keten te kunnen garanderen. De Skal controleert als onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie de hele (biologische) keten, onder meer door het product in het land van herkomst op de productie-eisen te laten controleren door een erkende certificatie-organisatie.  

   Ingrediënten 

   Ons eigen koffielabel 1899

   Onze eigen 1899 koffiebonen zijn Fairtrade bonen, ingekocht en gebrand door Rombouts. Wij hebben voor Rombouts gekozen vanwege haar specifieke samenwerking in Laos, Myanmar en Congo, waar ze zich langdurig aan projecten hebben verbonden gericht op bescherming van het milieu, economische ondersteuning en het verkrijgen van autonomie in de koffieplantenteelt en de verwerking en verkoop van de oogst. Wij gaan graag voor dat bakje eerlijke koffie.

   1899 Koffie en toebehoren

   Fairtrade thee

   Tea of Life thee beantwoordt de groeiende vraag naar duurzame producten. Een uitgebalanceerd fairtrade en biologisch assortiment van smaken. Bijzondere eigenschappen van het assortiment zijn de pure en eerlijke kwaliteiten direct van de plantages in Sri Lanka, die na de pluk meteen vers verpakt worden. De verschillende soorten thee zijn herleidbaar naar de bron.

   Ook Pickwick thee en Fuze tea gaan voor duurzame thee, gecertificeerd met de Rainforest Alliance certificering. De Rainforest Alliance is een internationale non-profitorganisatie, die zich inzet voor een toekomst waarin de natuur wordt beschermd en de biodiversiteit floreert, boeren, arbeiders en gemeenschappen goed in hun levensonderhoud kunnen voorzien en duurzaam landgebruik en verantwoorde bedrijfsvoering de norm zijn. Om dit te bereiken, zet de Rainforest Alliance zich ervoor in om landbouwmethoden, bedrijfsvoering en consumentengedrag te veranderen. Wij gaan ook graag voor een eerlijke bakje thee.  

   Fairtrade thee

   Tea of Life thee beantwoordt de groeiende vraag naar duurzame producten. Een uitgebalanceerd fairtrade en biologisch assortiment van smaken. Bijzondere eigenschappen van het assortiment zijn de pure en eerlijke kwaliteiten direct van de plantages in Sri Lanka, die na de pluk meteen vers verpakt worden. De verschillende soorten thee zijn herleidbaar naar de bron.

   Ook Pickwick thee en Fuze tea gaan voor duurzame thee, gecertificeerd met de Rainforest Alliance certificering. De Rainforest Alliance is een internationale non-profitorganisatie, die zich inzet voor een toekomst waarin de natuur wordt beschermd en de biodiversiteit floreert, boeren, arbeiders en gemeenschappen goed in hun levensonderhoud kunnen voorzien en duurzaam landgebruik en verantwoorde bedrijfsvoering de norm zijn. Om dit te bereiken, zet de Rainforest Alliance zich ervoor in om landbouwmethoden, bedrijfsvoering en consumentengedrag te veranderen.  

   Klimaat & energie

   Verduurzaming bedrijfspanden

   Als doelstelling vanuit ons milieujaarplan voeren we een verduurzaming van de bedrijfspanden door. Naar aanleiding van een 0-meting op het gebied van een energiescan die we hebben laten uitvoeren.  

   ✔ Alle conventionele verlichting in onze panden (8947 m2is of wordt nog vervangen voor LED verlichting; 

   ✔ In de opslagmagazijnen worden de lampen uitgerust met een bewegingssensor, zodat de LED verlichting alleen aan is als het nodig is; 

   ✔ De showroom is voorzien van extra dakisolatie; 

   ✔ Buiten zijn voor de kantoren leilindes gepland, welke in de zomer een natuurlijke schaduwvoorziening vormen; 

   ✔ Het binnenklimaat op de kantoren is geoptimaliseerd met de aanleg van een van een luchtverversing systeem. Met de goede ventilatie verkleinen we niet alleen de kans op besmetting met luchtweginfecties zoals COVID-19, maar zorgen we ook voor een gezond en prettig binnenklimaat waarin medewerkers optimaal en veilig kunnen werken en samenkomen. 

   Klant worden?

   Als klant van Feyen bestel je gemakkelijk en snel via de Feyen bestelsite: Feyen.shop. Je assortiment op maat, je voorkeurslijst en je bestelhistorie staan altijd voor je klaar.